Poach

Cách chia động từ poach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ poach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to poach poaching poached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn poach poach poaches poach poach poach
Hiện tại tiếp diễn am poaching are poaching is poaching are poaching are poaching are poaching
Quá khứ đơn poached poached poached poached poached poached
Quá khứ tiếp diễn was poaching were poaching was poaching were poaching were poaching were poaching
Hiện tại hoàn thành have poached have poached has poached have poached have poached have poached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been poaching have been poaching has been poaching have been poaching have been poaching have been poaching
Quá khứ hoàn thành had poached had poached had poached had poached had poached had poached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been poaching had been poaching had been poaching had been poaching had been poaching had been poaching
Tương Lai will poach will poach will poach will poach will poach will poach
TL Tiếp Diễn will be poaching will be poaching will be poaching will be poaching will be poaching will be poaching
Tương Lai hoàn thành will have poached will have poached will have poached will have poached will have poached will have poached
TL HT Tiếp Diễn will have been poaching will have been poaching will have been poaching will have been poaching will have been poaching will have been poaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would poach would poach would poach would poach would poach would poach
Conditional Perfect would have poached would have poached would have poached would have poached would have poached would have poached
Conditional Present Progressive would be poaching would be poaching would be poaching would be poaching would be poaching would be poaching
Conditional Perfect Progressive would have been poaching would have been poaching would have been poaching would have been poaching would have been poaching would have been poaching
Present Subjunctive poach poach poach poach poach poach
Past Subjunctive poached poached poached poached poached poached
Past Perfect Subjunctive had poached had poached had poached had poached had poached had poached
Imperative poach Let′s poach poach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button