Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Post

Cách chia động từ post rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ post ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to post posting posted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn post post posts post post post
Hiện tại tiếp diễn am posting are posting is posting are posting are posting are posting
Quá khứ đơn posted posted posted posted posted posted
Quá khứ tiếp diễn was posting were posting was posting were posting were posting were posting
Hiện tại hoàn thành have posted have posted has posted have posted have posted have posted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been posting have been posting has been posting have been posting have been posting have been posting
Quá khứ hoàn thành had posted had posted had posted had posted had posted had posted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been posting had been posting had been posting had been posting had been posting had been posting
Tương Lai will post will post will post will post will post will post
TL Tiếp Diễn will be posting will be posting will be posting will be posting will be posting will be posting
Tương Lai hoàn thành will have posted will have posted will have posted will have posted will have posted will have posted
TL HT Tiếp Diễn will have been posting will have been posting will have been posting will have been posting will have been posting will have been posting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would post would post would post would post would post would post
Conditional Perfect would have posted would have posted would have posted would have posted would have posted would have posted
Conditional Present Progressive would be posting would be posting would be posting would be posting would be posting would be posting
Conditional Perfect Progressive would have been posting would have been posting would have been posting would have been posting would have been posting would have been posting
Present Subjunctive post post post post post post
Past Subjunctive posted posted posted posted posted posted
Past Perfect Subjunctive had posted had posted had posted had posted had posted had posted
Imperative post Let′s post post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hookup-edmonton/.

Nên đọc
Close
Back to top button