Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Precipitate

Cách chia động từ precipitate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ precipitate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PRECIPITATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to precipitate precipitating precipitated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn precipitate precipitate precipitates precipitate precipitate precipitate
Hiện tại tiếp diễn am precipitating are precipitating is precipitating are precipitating are precipitating are precipitating
Quá khứ đơn precipitated precipitated precipitated precipitated precipitated precipitated
Quá khứ tiếp diễn was precipitating were precipitating was precipitating were precipitating were precipitating were precipitating
Hiện tại hoàn thành have precipitated have precipitated has precipitated have precipitated have precipitated have precipitated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been precipitating have been precipitating has been precipitating have been precipitating have been precipitating have been precipitating
Quá khứ hoàn thành had precipitated had precipitated had precipitated had precipitated had precipitated had precipitated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been precipitating had been precipitating had been precipitating had been precipitating had been precipitating had been precipitating
Tương Lai will precipitate will precipitate will precipitate will precipitate will precipitate will precipitate
TL Tiếp Diễn will be precipitating will be precipitating will be precipitating will be precipitating will be precipitating will be precipitating
Tương Lai hoàn thành will have precipitated will have precipitated will have precipitated will have precipitated will have precipitated will have precipitated
TL HT Tiếp Diễn will have been precipitating will have been precipitating will have been precipitating will have been precipitating will have been precipitating will have been precipitating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would precipitate would precipitate would precipitate would precipitate would precipitate would precipitate
Conditional Perfect would have precipitated would have precipitated would have precipitated would have precipitated would have precipitated would have precipitated
Conditional Present Progressive would be precipitating would be precipitating would be precipitating would be precipitating would be precipitating would be precipitating
Conditional Perfect Progressive would have been precipitating would have been precipitating would have been precipitating would have been precipitating would have been precipitating would have been precipitating
Present Subjunctive precipitate precipitate precipitate precipitate precipitate precipitate
Past Subjunctive precipitated precipitated precipitated precipitated precipitated precipitated
Past Perfect Subjunctive had precipitated had precipitated had precipitated had precipitated had precipitated had precipitated
Imperative precipitate Let′s precipitate precipitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/adult-matchmaking/.

Nên đọc
Close
Back to top button