Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Predispose

Cách chia động từ predispose rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ predispose ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PREDISPOSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to predispose predisposing predisposed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn predispose predispose predisposes predispose predispose predispose
Hiện tại tiếp diễn am predisposing are predisposing is predisposing are predisposing are predisposing are predisposing
Quá khứ đơn predisposed predisposed predisposed predisposed predisposed predisposed
Quá khứ tiếp diễn was predisposing were predisposing was predisposing were predisposing were predisposing were predisposing
Hiện tại hoàn thành have predisposed have predisposed has predisposed have predisposed have predisposed have predisposed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been predisposing have been predisposing has been predisposing have been predisposing have been predisposing have been predisposing
Quá khứ hoàn thành had predisposed had predisposed had predisposed had predisposed had predisposed had predisposed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been predisposing had been predisposing had been predisposing had been predisposing had been predisposing had been predisposing
Tương Lai will predispose will predispose will predispose will predispose will predispose will predispose
TL Tiếp Diễn will be predisposing will be predisposing will be predisposing will be predisposing will be predisposing will be predisposing
Tương Lai hoàn thành will have predisposed will have predisposed will have predisposed will have predisposed will have predisposed will have predisposed
TL HT Tiếp Diễn will have been predisposing will have been predisposing will have been predisposing will have been predisposing will have been predisposing will have been predisposing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would predispose would predispose would predispose would predispose would predispose would predispose
Conditional Perfect would have predisposed would have predisposed would have predisposed would have predisposed would have predisposed would have predisposed
Conditional Present Progressive would be predisposing would be predisposing would be predisposing would be predisposing would be predisposing would be predisposing
Conditional Perfect Progressive would have been predisposing would have been predisposing would have been predisposing would have been predisposing would have been predisposing would have been predisposing
Present Subjunctive predispose predispose predispose predispose predispose predispose
Past Subjunctive predisposed predisposed predisposed predisposed predisposed predisposed
Past Perfect Subjunctive had predisposed had predisposed had predisposed had predisposed had predisposed had predisposed
Imperative predispose Let′s predispose predispose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/free-adult-dating-websites/.

Nên đọc
Close
Back to top button