Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reproach

Cách chia động từ reproach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reproach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPROACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reproach reproaching reproached
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reproach reproach reproaches reproach reproach reproach
Hiện tại tiếp diễn am reproaching are reproaching is reproaching are reproaching are reproaching are reproaching
Quá khứ đơn reproached reproached reproached reproached reproached reproached
Quá khứ tiếp diễn was reproaching were reproaching was reproaching were reproaching were reproaching were reproaching
Hiện tại hoàn thành have reproached have reproached has reproached have reproached have reproached have reproached
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reproaching have been reproaching has been reproaching have been reproaching have been reproaching have been reproaching
Quá khứ hoàn thành had reproached had reproached had reproached had reproached had reproached had reproached
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reproaching had been reproaching had been reproaching had been reproaching had been reproaching had been reproaching
Tương Lai will reproach will reproach will reproach will reproach will reproach will reproach
TL Tiếp Diễn will be reproaching will be reproaching will be reproaching will be reproaching will be reproaching will be reproaching
Tương Lai hoàn thành will have reproached will have reproached will have reproached will have reproached will have reproached will have reproached
TL HT Tiếp Diễn will have been reproaching will have been reproaching will have been reproaching will have been reproaching will have been reproaching will have been reproaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reproach would reproach would reproach would reproach would reproach would reproach
Conditional Perfect would have reproached would have reproached would have reproached would have reproached would have reproached would have reproached
Conditional Present Progressive would be reproaching would be reproaching would be reproaching would be reproaching would be reproaching would be reproaching
Conditional Perfect Progressive would have been reproaching would have been reproaching would have been reproaching would have been reproaching would have been reproaching would have been reproaching
Present Subjunctive reproach reproach reproach reproach reproach reproach
Past Subjunctive reproached reproached reproached reproached reproached reproached
Past Perfect Subjunctive had reproached had reproached had reproached had reproached had reproached had reproached
Imperative reproach Let′s reproach reproach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button