Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Revolt

Cách chia động từ revolt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ revolt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REVOLT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to revolt revolting revolted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn revolt revolt revolts revolt revolt revolt
Hiện tại tiếp diễn am revolting are revolting is revolting are revolting are revolting are revolting
Quá khứ đơn revolted revolted revolted revolted revolted revolted
Quá khứ tiếp diễn was revolting were revolting was revolting were revolting were revolting were revolting
Hiện tại hoàn thành have revolted have revolted has revolted have revolted have revolted have revolted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been revolting have been revolting has been revolting have been revolting have been revolting have been revolting
Quá khứ hoàn thành had revolted had revolted had revolted had revolted had revolted had revolted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been revolting had been revolting had been revolting had been revolting had been revolting had been revolting
Tương Lai will revolt will revolt will revolt will revolt will revolt will revolt
TL Tiếp Diễn will be revolting will be revolting will be revolting will be revolting will be revolting will be revolting
Tương Lai hoàn thành will have revolted will have revolted will have revolted will have revolted will have revolted will have revolted
TL HT Tiếp Diễn will have been revolting will have been revolting will have been revolting will have been revolting will have been revolting will have been revolting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would revolt would revolt would revolt would revolt would revolt would revolt
Conditional Perfect would have revolted would have revolted would have revolted would have revolted would have revolted would have revolted
Conditional Present Progressive would be revolting would be revolting would be revolting would be revolting would be revolting would be revolting
Conditional Perfect Progressive would have been revolting would have been revolting would have been revolting would have been revolting would have been revolting would have been revolting
Present Subjunctive revolt revolt revolt revolt revolt revolt
Past Subjunctive revolted revolted revolted revolted revolted revolted
Past Perfect Subjunctive had revolted had revolted had revolted had revolted had revolted had revolted
Imperative revolt Let′s revolt revolt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button