Shelter

Cách chia động từ shelter rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ shelter ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SHELTER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to shelter sheltering sheltered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn shelter shelter shelters shelter shelter shelter
Hiện tại tiếp diễn am sheltering are sheltering is sheltering are sheltering are sheltering are sheltering
Quá khứ đơn sheltered sheltered sheltered sheltered sheltered sheltered
Quá khứ tiếp diễn was sheltering were sheltering was sheltering were sheltering were sheltering were sheltering
Hiện tại hoàn thành have sheltered have sheltered has sheltered have sheltered have sheltered have sheltered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sheltering have been sheltering has been sheltering have been sheltering have been sheltering have been sheltering
Quá khứ hoàn thành had sheltered had sheltered had sheltered had sheltered had sheltered had sheltered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sheltering had been sheltering had been sheltering had been sheltering had been sheltering had been sheltering
Tương Lai will shelter will shelter will shelter will shelter will shelter will shelter
TL Tiếp Diễn will be sheltering will be sheltering will be sheltering will be sheltering will be sheltering will be sheltering
Tương Lai hoàn thành will have sheltered will have sheltered will have sheltered will have sheltered will have sheltered will have sheltered
TL HT Tiếp Diễn will have been sheltering will have been sheltering will have been sheltering will have been sheltering will have been sheltering will have been sheltering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would shelter would shelter would shelter would shelter would shelter would shelter
Conditional Perfect would have sheltered would have sheltered would have sheltered would have sheltered would have sheltered would have sheltered
Conditional Present Progressive would be sheltering would be sheltering would be sheltering would be sheltering would be sheltering would be sheltering
Conditional Perfect Progressive would have been sheltering would have been sheltering would have been sheltering would have been sheltering would have been sheltering would have been sheltering
Present Subjunctive shelter shelter shelter shelter shelter shelter
Past Subjunctive sheltered sheltered sheltered sheltered sheltered sheltered
Past Perfect Subjunctive had sheltered had sheltered had sheltered had sheltered had sheltered had sheltered
Imperative shelter Let′s shelter shelter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button