Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Teach

Cách chia động từ teach rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ teach ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TEACH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to teach teaching taught
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn teach teach teaches teach teach teach
Hiện tại tiếp diễn am teaching are teaching is teaching are teaching are teaching are teaching
Quá khứ đơn taught taught taught taught taught taught
Quá khứ tiếp diễn was teaching were teaching was teaching were teaching were teaching were teaching
Hiện tại hoàn thành have taught have taught has taught have taught have taught have taught
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been teaching have been teaching has been teaching have been teaching have been teaching have been teaching
Quá khứ hoàn thành had taught had taught had taught had taught had taught had taught
QK hoàn thành Tiếp diễn had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching had been teaching
Tương Lai will teach will teach will teach will teach will teach will teach
TL Tiếp Diễn will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching will be teaching
Tương Lai hoàn thành will have taught will have taught will have taught will have taught will have taught will have taught
TL HT Tiếp Diễn will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching will have been teaching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would teach would teach would teach would teach would teach would teach
Conditional Perfect would have taught would have taught would have taught would have taught would have taught would have taught
Conditional Present Progressive would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching would be teaching
Conditional Perfect Progressive would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching would have been teaching
Present Subjunctive teach teach teach teach teach teach
Past Subjunctive taught taught taught taught taught taught
Past Perfect Subjunctive had taught had taught had taught had taught had taught had taught
Imperative teach Let′s teach teach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/thunder-bay-singles/.

Nên đọc
Close
Back to top button