Underestimate

Cách chia động từ underestimate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ underestimate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDERESTIMATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to underestimate underestimating underestimated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn underestimate underestimate underestimates underestimate underestimate underestimate
Hiện tại tiếp diễn am underestimating are underestimating is underestimating are underestimating are underestimating are underestimating
Quá khứ đơn underestimated underestimated underestimated underestimated underestimated underestimated
Quá khứ tiếp diễn was underestimating were underestimating was underestimating were underestimating were underestimating were underestimating
Hiện tại hoàn thành have underestimated have underestimated has underestimated have underestimated have underestimated have underestimated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been underestimating have been underestimating has been underestimating have been underestimating have been underestimating have been underestimating
Quá khứ hoàn thành had underestimated had underestimated had underestimated had underestimated had underestimated had underestimated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been underestimating had been underestimating had been underestimating had been underestimating had been underestimating had been underestimating
Tương Lai will underestimate will underestimate will underestimate will underestimate will underestimate will underestimate
TL Tiếp Diễn will be underestimating will be underestimating will be underestimating will be underestimating will be underestimating will be underestimating
Tương Lai hoàn thành will have underestimated will have underestimated will have underestimated will have underestimated will have underestimated will have underestimated
TL HT Tiếp Diễn will have been underestimating will have been underestimating will have been underestimating will have been underestimating will have been underestimating will have been underestimating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would underestimate would underestimate would underestimate would underestimate would underestimate would underestimate
Conditional Perfect would have underestimated would have underestimated would have underestimated would have underestimated would have underestimated would have underestimated
Conditional Present Progressive would be underestimating would be underestimating would be underestimating would be underestimating would be underestimating would be underestimating
Conditional Perfect Progressive would have been underestimating would have been underestimating would have been underestimating would have been underestimating would have been underestimating would have been underestimating
Present Subjunctive underestimate underestimate underestimate underestimate underestimate underestimate
Past Subjunctive underestimated underestimated underestimated underestimated underestimated underestimated
Past Perfect Subjunctive had underestimated had underestimated had underestimated had underestimated had underestimated had underestimated
Imperative underestimate Let′s underestimate underestimate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button