Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Vilify

Cách chia động từ vilify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vilify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VILIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vilify vilifying vilified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vilify vilify vilifies vilify vilify vilify
Hiện tại tiếp diễn am vilifying are vilifying is vilifying are vilifying are vilifying are vilifying
Quá khứ đơn vilified vilified vilified vilified vilified vilified
Quá khứ tiếp diễn was vilifying were vilifying was vilifying were vilifying were vilifying were vilifying
Hiện tại hoàn thành have vilified have vilified has vilified have vilified have vilified have vilified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vilifying have been vilifying has been vilifying have been vilifying have been vilifying have been vilifying
Quá khứ hoàn thành had vilified had vilified had vilified had vilified had vilified had vilified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vilifying had been vilifying had been vilifying had been vilifying had been vilifying had been vilifying
Tương Lai will vilify will vilify will vilify will vilify will vilify will vilify
TL Tiếp Diễn will be vilifying will be vilifying will be vilifying will be vilifying will be vilifying will be vilifying
Tương Lai hoàn thành will have vilified will have vilified will have vilified will have vilified will have vilified will have vilified
TL HT Tiếp Diễn will have been vilifying will have been vilifying will have been vilifying will have been vilifying will have been vilifying will have been vilifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vilify would vilify would vilify would vilify would vilify would vilify
Conditional Perfect would have vilified would have vilified would have vilified would have vilified would have vilified would have vilified
Conditional Present Progressive would be vilifying would be vilifying would be vilifying would be vilifying would be vilifying would be vilifying
Conditional Perfect Progressive would have been vilifying would have been vilifying would have been vilifying would have been vilifying would have been vilifying would have been vilifying
Present Subjunctive vilify vilify vilify vilify vilify vilify
Past Subjunctive vilified vilified vilified vilified vilified vilified
Past Perfect Subjunctive had vilified had vilified had vilified had vilified had vilified had vilified
Imperative vilify Let′s vilify vilify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button