Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Admire

Cách chia động từ admire rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ admire ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADMIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to admire admiring admired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn admire admire admires admire admire admire
Hiện tại tiếp diễn am admiring are admiring is admiring are admiring are admiring are admiring
Quá khứ đơn admired admired admired admired admired admired
Quá khứ tiếp diễn was admiring were admiring was admiring were admiring were admiring were admiring
Hiện tại hoàn thành have admired have admired has admired have admired have admired have admired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been admiring have been admiring has been admiring have been admiring have been admiring have been admiring
Quá khứ hoàn thành had admired had admired had admired had admired had admired had admired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been admiring had been admiring had been admiring had been admiring had been admiring had been admiring
Tương Lai will admire will admire will admire will admire will admire will admire
TL Tiếp Diễn will be admiring will be admiring will be admiring will be admiring will be admiring will be admiring
Tương Lai hoàn thành will have admired will have admired will have admired will have admired will have admired will have admired
TL HT Tiếp Diễn will have been admiring will have been admiring will have been admiring will have been admiring will have been admiring will have been admiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would admire would admire would admire would admire would admire would admire
Conditional Perfect would have admired would have admired would have admired would have admired would have admired would have admired
Conditional Present Progressive would be admiring would be admiring would be admiring would be admiring would be admiring would be admiring
Conditional Perfect Progressive would have been admiring would have been admiring would have been admiring would have been admiring would have been admiring would have been admiring
Present Subjunctive admire admire admire admire admire admire
Past Subjunctive admired admired admired admired admired admired
Past Perfect Subjunctive had admired had admired had admired had admired had admired had admired
Imperative admire Let′s admire admire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/encounters-dating-app/.

Nên đọc
Close
Back to top button