Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bring

Cách chia động từ bring rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bring ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BRING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bring bringing brought
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bring bring brings bring bring bring
Hiện tại tiếp diễn am bringing are bringing is bringing are bringing are bringing are bringing
Quá khứ đơn brought brought brought brought brought brought
Quá khứ tiếp diễn was bringing were bringing was bringing were bringing were bringing were bringing
Hiện tại hoàn thành have brought have brought has brought have brought have brought have brought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bringing have been bringing has been bringing have been bringing have been bringing have been bringing
Quá khứ hoàn thành had brought had brought had brought had brought had brought had brought
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bringing had been bringing had been bringing had been bringing had been bringing had been bringing
Tương Lai will bring will bring will bring will bring will bring will bring
TL Tiếp Diễn will be bringing will be bringing will be bringing will be bringing will be bringing will be bringing
Tương Lai hoàn thành will have brought will have brought will have brought will have brought will have brought will have brought
TL HT Tiếp Diễn will have been bringing will have been bringing will have been bringing will have been bringing will have been bringing will have been bringing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bring would bring would bring would bring would bring would bring
Conditional Perfect would have brought would have brought would have brought would have brought would have brought would have brought
Conditional Present Progressive would be bringing would be bringing would be bringing would be bringing would be bringing would be bringing
Conditional Perfect Progressive would have been bringing would have been bringing would have been bringing would have been bringing would have been bringing would have been bringing
Present Subjunctive bring bring bring bring bring bring
Past Subjunctive brought brought brought brought brought brought
Past Perfect Subjunctive had brought had brought had brought had brought had brought had brought
Imperative bring Let′s bring bring

1 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button