Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Forestall

Cách chia động từ forestall rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ forestall ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FORESTALL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to forestall forestalling forestalled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn forestall forestall forestalls forestall forestall forestall
Hiện tại tiếp diễn am forestalling are forestalling is forestalling are forestalling are forestalling are forestalling
Quá khứ đơn forestalled forestalled forestalled forestalled forestalled forestalled
Quá khứ tiếp diễn was forestalling were forestalling was forestalling were forestalling were forestalling were forestalling
Hiện tại hoàn thành have forestalled have forestalled has forestalled have forestalled have forestalled have forestalled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been forestalling have been forestalling has been forestalling have been forestalling have been forestalling have been forestalling
Quá khứ hoàn thành had forestalled had forestalled had forestalled had forestalled had forestalled had forestalled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been forestalling had been forestalling had been forestalling had been forestalling had been forestalling had been forestalling
Tương Lai will forestall will forestall will forestall will forestall will forestall will forestall
TL Tiếp Diễn will be forestalling will be forestalling will be forestalling will be forestalling will be forestalling will be forestalling
Tương Lai hoàn thành will have forestalled will have forestalled will have forestalled will have forestalled will have forestalled will have forestalled
TL HT Tiếp Diễn will have been forestalling will have been forestalling will have been forestalling will have been forestalling will have been forestalling will have been forestalling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would forestall would forestall would forestall would forestall would forestall would forestall
Conditional Perfect would have forestalled would have forestalled would have forestalled would have forestalled would have forestalled would have forestalled
Conditional Present Progressive would be forestalling would be forestalling would be forestalling would be forestalling would be forestalling would be forestalling
Conditional Perfect Progressive would have been forestalling would have been forestalling would have been forestalling would have been forestalling would have been forestalling would have been forestalling
Present Subjunctive forestall forestall forestall forestall forestall forestall
Past Subjunctive forestalled forestalled forestalled forestalled forestalled forestalled
Past Perfect Subjunctive had forestalled had forestalled had forestalled had forestalled had forestalled had forestalled
Imperative forestall Let′s forestall forestall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. pua dating.

Nên đọc
Close
Back to top button