Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Maltreat

Cách chia động từ maltreat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ maltreat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MALTREAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to maltreat maltreating maltreated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn maltreat maltreat maltreats maltreat maltreat maltreat
Hiện tại tiếp diễn am maltreating are maltreating is maltreating are maltreating are maltreating are maltreating
Quá khứ đơn maltreated maltreated maltreated maltreated maltreated maltreated
Quá khứ tiếp diễn was maltreating were maltreating was maltreating were maltreating were maltreating were maltreating
Hiện tại hoàn thành have maltreated have maltreated has maltreated have maltreated have maltreated have maltreated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been maltreating have been maltreating has been maltreating have been maltreating have been maltreating have been maltreating
Quá khứ hoàn thành had maltreated had maltreated had maltreated had maltreated had maltreated had maltreated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been maltreating had been maltreating had been maltreating had been maltreating had been maltreating had been maltreating
Tương Lai will maltreat will maltreat will maltreat will maltreat will maltreat will maltreat
TL Tiếp Diễn will be maltreating will be maltreating will be maltreating will be maltreating will be maltreating will be maltreating
Tương Lai hoàn thành will have maltreated will have maltreated will have maltreated will have maltreated will have maltreated will have maltreated
TL HT Tiếp Diễn will have been maltreating will have been maltreating will have been maltreating will have been maltreating will have been maltreating will have been maltreating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would maltreat would maltreat would maltreat would maltreat would maltreat would maltreat
Conditional Perfect would have maltreated would have maltreated would have maltreated would have maltreated would have maltreated would have maltreated
Conditional Present Progressive would be maltreating would be maltreating would be maltreating would be maltreating would be maltreating would be maltreating
Conditional Perfect Progressive would have been maltreating would have been maltreating would have been maltreating would have been maltreating would have been maltreating would have been maltreating
Present Subjunctive maltreat maltreat maltreat maltreat maltreat maltreat
Past Subjunctive maltreated maltreated maltreated maltreated maltreated maltreated
Past Perfect Subjunctive had maltreated had maltreated had maltreated had maltreated had maltreated had maltreated
Imperative maltreat Let′s maltreat maltreat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button