Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Nourish

Cách chia động từ nourish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ nourish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NOURISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to nourish nourishing nourished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn nourish nourish nourishes nourish nourish nourish
Hiện tại tiếp diễn am nourishing are nourishing is nourishing are nourishing are nourishing are nourishing
Quá khứ đơn nourished nourished nourished nourished nourished nourished
Quá khứ tiếp diễn was nourishing were nourishing was nourishing were nourishing were nourishing were nourishing
Hiện tại hoàn thành have nourished have nourished has nourished have nourished have nourished have nourished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nourishing have been nourishing has been nourishing have been nourishing have been nourishing have been nourishing
Quá khứ hoàn thành had nourished had nourished had nourished had nourished had nourished had nourished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nourishing had been nourishing had been nourishing had been nourishing had been nourishing had been nourishing
Tương Lai will nourish will nourish will nourish will nourish will nourish will nourish
TL Tiếp Diễn will be nourishing will be nourishing will be nourishing will be nourishing will be nourishing will be nourishing
Tương Lai hoàn thành will have nourished will have nourished will have nourished will have nourished will have nourished will have nourished
TL HT Tiếp Diễn will have been nourishing will have been nourishing will have been nourishing will have been nourishing will have been nourishing will have been nourishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would nourish would nourish would nourish would nourish would nourish would nourish
Conditional Perfect would have nourished would have nourished would have nourished would have nourished would have nourished would have nourished
Conditional Present Progressive would be nourishing would be nourishing would be nourishing would be nourishing would be nourishing would be nourishing
Conditional Perfect Progressive would have been nourishing would have been nourishing would have been nourishing would have been nourishing would have been nourishing would have been nourishing
Present Subjunctive nourish nourish nourish nourish nourish nourish
Past Subjunctive nourished nourished nourished nourished nourished nourished
Past Perfect Subjunctive had nourished had nourished had nourished had nourished had nourished had nourished
Imperative nourish Let′s nourish nourish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay hook up apps free.

Nên đọc
Close
Back to top button