Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Staple

Cách chia động từ staple rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ staple ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STAPLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to staple stapling stapled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn staple staple staples staple staple staple
Hiện tại tiếp diễn am stapling are stapling is stapling are stapling are stapling are stapling
Quá khứ đơn stapled stapled stapled stapled stapled stapled
Quá khứ tiếp diễn was stapling were stapling was stapling were stapling were stapling were stapling
Hiện tại hoàn thành have stapled have stapled has stapled have stapled have stapled have stapled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been stapling have been stapling has been stapling have been stapling have been stapling have been stapling
Quá khứ hoàn thành had stapled had stapled had stapled had stapled had stapled had stapled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been stapling had been stapling had been stapling had been stapling had been stapling had been stapling
Tương Lai will staple will staple will staple will staple will staple will staple
TL Tiếp Diễn will be stapling will be stapling will be stapling will be stapling will be stapling will be stapling
Tương Lai hoàn thành will have stapled will have stapled will have stapled will have stapled will have stapled will have stapled
TL HT Tiếp Diễn will have been stapling will have been stapling will have been stapling will have been stapling will have been stapling will have been stapling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would staple would staple would staple would staple would staple would staple
Conditional Perfect would have stapled would have stapled would have stapled would have stapled would have stapled would have stapled
Conditional Present Progressive would be stapling would be stapling would be stapling would be stapling would be stapling would be stapling
Conditional Perfect Progressive would have been stapling would have been stapling would have been stapling would have been stapling would have been stapling would have been stapling
Present Subjunctive staple staple staple staple staple staple
Past Subjunctive stapled stapled stapled stapled stapled stapled
Past Perfect Subjunctive had stapled had stapled had stapled had stapled had stapled had stapled
Imperative staple Let′s staple staple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button