Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wail

wail

Cách chia động từ wail rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wail ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wail wailing wailed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wail wail wails wail wail wail
Hiện tại tiếp diễn am wailing are wailing is wailing are wailing are wailing are wailing
Quá khứ đơn wailed wailed wailed wailed wailed wailed
Quá khứ tiếp diễn was wailing were wailing was wailing were wailing were wailing were wailing
Hiện tại hoàn thành have wailed have wailed has wailed have wailed have wailed have wailed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wailing have been wailing has been wailing have been wailing have been wailing have been wailing
Quá khứ hoàn thành had wailed had wailed had wailed had wailed had wailed had wailed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wailing had been wailing had been wailing had been wailing had been wailing had been wailing
Tương Lai will wail will wail will wail will wail will wail will wail
TL Tiếp Diễn will be wailing will be wailing will be wailing will be wailing will be wailing will be wailing
Tương Lai hoàn thành will have wailed will have wailed will have wailed will have wailed will have wailed will have wailed
TL HT Tiếp Diễn will have been wailing will have been wailing will have been wailing will have been wailing will have been wailing will have been wailing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wail would wail would wail would wail would wail would wail
Conditional Perfect would have wailed would have wailed would have wailed would have wailed would have wailed would have wailed
Conditional Present Progressive would be wailing would be wailing would be wailing would be wailing would be wailing would be wailing
Conditional Perfect Progressive would have been wailing would have been wailing would have been wailing would have been wailing would have been wailing would have been wailing
Present Subjunctive wail wail wail wail wail wail
Past Subjunctive wailed wailed wailed wailed wailed wailed
Past Perfect Subjunctive had wailed had wailed had wailed had wailed had wailed had wailed
Imperative wail Let′s wail wail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button